Zmeňte či zrušte svoj termín

Zmenu, či zrušenie termínu hláste min. 24 hodín vopred. Ak už nestíhate zmenu včas nahlásiť, kontaktujte nás telefonicky.

Ďalšie kontaktné údaje

MDDr. Tsatsral Batsaikhan (SK)

02/638 10 767

info@1dc.sk​

MDDr. Martin Manek (SK)

02/638 10 777

info@1dc.sk​

Mgr. Viktória Koláriková (SK)

02/623 11 902

info@1dc.sk​