Zmeňte či zrušte svoj termín

Zmenu, či zrušenie termínu hláste min. 24 hodín vopred. Ak už nestíhate zmenu včas nahlásiť, kontaktujte nás telefonicky.

Ďalšie kontaktné údaje

MDDr. Tsatsral Batsaikhan

02/638 10 767

info@1dc.sk​

MDDr. Veronika Švarná

02/638 10 777

info@1dc.sk​

dipl.d.h. Anna Tóthová

02/623 11 902

info@1dc.sk​